TwojFachowiec.net

Przejrzyste usługi w sieci

Competence Examination Center
  • Potrzeby
  • Kategorie
  • Zawody
  • Grupy dyskusyjne

Odpowiedz

 

 
Temat: Praca w policjiKonkurs - "Książki dla aktywnych"
 
AutorWypowiedź
 
Czy ciężko jest się dostać do policji? może macie jakiekolwiek doświadczenie? I ogólnie jak wygląda cała ta procedura? Ciężko jest?
Sponsor

3.3. Etapy prowadzone w szkołach Policji

W komórce ds. doboru kandydat do służby uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu wiedzy i testu sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej z pięciu, szkole Policji (Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk, Szczytno) szkole policyjnej, gdzie poddany zostanie w ciągu jednego dnia obu etapom postępowania kwalifikacyjnego.

Test wiedzy ma charakter rankingowy, test sprawności fizycznej - selekcyjny.

3.4.1. Test wiedzy

Test wiedzy:

jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
test ma charakter rankingowy,
w teście sprawdzane są dziedziny wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Uwaga! zgodnie z § 15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 oraz z 2013 r. poz. 1663) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

http://www.wspol.edu.pl/d/ogoszenia/1702-baza-trzonow-zada-testowych-test-wstpny-do-policji.

3.4.2 Test sprawności fizycznej

Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 41 s.

Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z testu sprawności fizycznej może ponownie przystąpić do tego testu, jeżeli w terminie do 30 dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik, złoży w komórce ds. doboru, która prowadzi wobec niego postępowanie kwalifikacyjne, oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy przystąpili do testu sprawności fizycznej przed 1 stycznia 2014 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia MSW z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających sie o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 1663).

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub ponownego uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej, kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od prowadzenia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.


Wszystko to pochodzi ze stront internetowej policji.
Ja w tym roku będę próbowała swoich sił i mam nadzieję, że uda mi się pozytywnie przejść przez wszystkie etapy. A jak na razie rozważam zapisanie się na kurs przygotowawczy, obejmujący dwa bloki - blok teoretyczno-psychologiczny oraz blok sportowy. To kurs organizowany przez UTH w Warszawie -. Co sądzicie o takiej formie przygotowania?
 

Ostatnio dodane:

Copyright:

Copyright © 2018 TwojFachowiec.net
All rights reserved.